HR Specialist

Permanent employee, Full-time · Amsterdam

Read job description in:
Your mission
​We are Vertigo Games, developers and publishers of big hit VR titles like Arizona Sunshine, The 7th Guest and the highly anticipated Metro Awakening. Our Amsterdam studio is gearing up to start development for a big IP project and we are looking for an HR Specialist to join the team.
  
The ideal candidate has first-hand experience in a wide range of HR topics that occur in an international and fast paced company. If you are a people's person with a hands-on mentality and an eye for detail, then we should meet!

KEY RESPONSIBILITIES

 • Together with the HR Officer, you ensure that all HR activities are carried out correctly and on time.
 • You report timely and correctly to senior management, Plaion and the Embracer Group.
 • You manage and support HR activities such as payroll administration, contract management, leave management, policies & guidelines, personnel planning, advising studio managers and more.
 • You implement and execute HR policies in line with business needs and culture in a pragmatic and efficient manner.
 • You work closely with other departments, such as recruitment, finance, team management, studio management and other departments.
 • You advise senior management in a proactive and data-driven manner.
 • You improve processes and ways of working to ensure a great workplace for our employees.
 • You stay proactively informed of changes in legislation and regulations that are important to HR and the organization.

Your profile
 • Relevant, recent experience in an HR role within an internationally dynamic organization.
 • Diploma in human resources, business administration or a similar education.
 • Good knowledge of Dutch legislation and regulations.
 • Experience with international recruitment, IND and 30% scheme.
 • Good command of the English and Dutch language.
 • Experience with HR and/or payroll administration software.
 • You have excellent communication skills.
 • You are social, culturally sensitive with an eye for detail.
 • You are proactive and a hands-on multitasker.
 • Analytical mindset with the ability to see the big picture.
 • You are available between 32-40 hours per week.
We offer
 • A company culture that values a healthy work-life balance.
 • A hybrid working model with two office days per week.
 • Income tax reduction for eligible expats.
 • Relocation cost compensation depending on your situation.
 • 26 standard vacation days with an option to buy 5 more.
 • Free train commuting to and from the office.
 • Free pension plan.
 • A healthy lunch in our canteen.
 • Group activities and an annual VR game jam.
 • Thursday afternoon drinks.
 • The latest VR hardware and titles which you can borrow and take home.
 • Whilst working from home we provide all the relevant hardware, budget for a desk and chair and a contribution toward your energy costs.
About us

Vertigo Games is a multi-platform VR  entertainment company with offices in Rotterdam & Amsterdam (NL) and Los  Angeles, California (USA).

With experienced teams in the areas of Studios, Publishing and Arcades, the company develops, publishes and distributes a growing portfolio of quality VR games that offer a novel, powerful and full-featured gaming experience both in- and outside of the home.

In 2020, Vertigo Games joined the leading producer and distributor of digital entertainment products, Koch Media, now PLAION (a subsidiary of the Embracer Group), adding VR gaming to the Group’s global network.

In 2021, the company announced it has five more high-end titles in the pipeline for the coming years.


     
 
Je taken
Wij zijn Vertigo Games, ontwikkelaars en uitgevers van grote VR-hits als Arizona Sunshine, The 7th Guest en het langverwachte Metro Awakening. Onze studio in Amsterdam staat op het punt om de ontwikkeling van een groot IP-project te starten en we zijn op zoek naar een HR-Specialist om het team te versterken.

Jij vindt het geweldig om de gevarieerde HR onderwerpen en projecten op te pakken en tot een geweldig resultaat te brengen. Het maakt voor jou niet uit of het contract management, beleid, opleiding & training, bedrijfscultuur of iets anders is, want vanuit jouw interesse, kennis en ervaring kom je altijd met een goede oplossing. Bij Vertigo Games zijn de mensen belangrijk en jij kunt dan ook echt het verschil maken. 

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Je zorgt samen met de HR Officer ervoor dat alle HR werkzaamheden correct en op tijd uitgevoerd worden.
 • Je rapporteert tijdig en correct aan het senior management, Plaion en de Embracer Group.
 • Je beheert en ondersteunt HR-werkzaamheden zoals salarisadministratie, contractbeheer, verzuimbeheer, beleid & richtlijnen, personeelsplanning, het adviseren van studio managers en meer.
 • Je implementeert en voert HR-beleid uit in lijn met de bedrijfsbehoeften en -cultuur op een pragmatische en efficiënte manier.  
 • Je werkt nauw samen met andere afdelingen, zoals recruitment, finance, team management, studio management en andere afdelingen.
 • Je adviseert het senior management op een proactieve en datagedreven manier.
 • Je verbetert processen en manieren van werken om een geweldige werkplek voor onze medewerkers te garanderen.
 • Je blijft proactief op de hoogte van wijzigingen in wet- en regelgeving die van belang zijn voor HR en de organisatie.
Jouw profiel
 • Relevante, recente ervaring in HR-rol binnen een internationaal dynamische organisatie.
 • Diploma in human resources, bedrijfskunde of een soortgelijke opleiding.
 • Goede kennis van de Nederlandse wet- en regelgeving.
 • Ervaring met internationale werving, IND en 30%-regeling.
 • Goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal.
 • Ervaring met HR en/of salarisadministratie software.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Je bent sociaal, cultuursensitief met oog voor detail.
 • Je bent proactief en een hands-on multitasker.
 • Analytische mentaliteit met het vermogen om het grote geheel te zien.
 • Je bent tussen de 32-40 uur per week beschikbaar.
Waarom ons?
 • Een bedrijfscultuur die een gezonde balans tussen werk en privé waardeert.
 • Een hybride werkmodel met twee kantoordagen per week.
 • Vergoeding van verhuiskosten afhankelijk van je situatie.
 • 26 standaard vakantiedagen met een optie om er 5 bij te kopen.
 • Gratis treinvervoer van en naar kantoor.
 • Gratis pensioenregeling.
 • Een gezonde lunch in onze kantine.
 • Groepsactiviteiten en een jaarlijkse VR game jam.
 • Donderdagmiddagborrels.
 • De nieuwste VR-hardware en -titels die je kunt lenen en meenemen.
 • Als je vanuit huis werkt, zorgen we voor alle relevante hardware, budget voor een bureau en stoel en een bijdrage in je energiekosten.
Over ons
Vertigo Games is een multiplatform VR-entertainmentbedrijf met kantoren in Rotterdam & Amsterdam (NL) en Los Angeles, Californië (VS).

Met ervaren teams op het gebied van studio's, publicaties en arcades ontwikkelt, publiceert en distribueert het bedrijf een groeiend portfolio van hoogwaardige VR-games die zowel binnenshuis als daarbuiten een nieuwe, krachtige en complete spelervaring bieden.

In 2020 sloot Vertigo Games zich aan bij de toonaangevende producent en distributeur van digitale entertainmentproducten, Koch Media, nu PLAION (een dochteronderneming van de Embracer Group), waardoor VR-gaming werd toegevoegd aan het wereldwijde netwerk van de groep.        
 
In 2021 kondigde het bedrijf aan dat het nog vijf high-end titels in de pijplijn heeft voor de komende jaren.      
 
We are looking forward to your application!
Thank you for your interest in joining Vertigo Games. Please fill out the form below and upload your application documents.
Uploading document. Please wait.
Please add all mandatory information with a * to send your application.